Hier is duidelijk de balans zoek ! en spreekt men van overlast !


Delft 023

Alvorens men overgaat tot het plaatsen van systemen of netten is het vaak nodig om eerst de oude nesten en
de vaak ernstige vervuiling weg te nemen.

Ook hiervoor zijn wij speciaal uitgerust,


wij reinigen met neutrale middelen en onder aangepaste druk zodat uw objecten gespaard blijven.

Ook zijn wij bekend met de benodigde signalisatie en de hiervoor geldende plaatselijke regelgeving.
Zo nodig maken wij een signalisatieplan en vragen wij voor u de vergunningen aan. 


fotos diversen februari 2008 035

Ernstige vervuilingen behoeven een specialistische aanpak


om schade aan de ondergrond te voorkomen door agressieve middelen.


Excrementen pigeon
diverse foto's april 2008 085

Het werken op openbare plaatsen is vaak een nachtelijke activiteit


om de hinder zoveel als mogelijk in te perken.uitgesneden.helm ipaf kusters bird control

sam_3458

HOME

Anti Meeuwen netten / Netten onder luifels / afdaken / HET NET
(materiaal en opbouw)
/ Brandvertragende netten / Anti steenval netten vogelwering netten