Wij kunnen uw probleem met vogels volledig uit handen nemenof wij adviseren u, waarna uzelf aan de slag kunt.


SAM_1662


Bij ons kunt u terecht voor:


Onderzoek.
Sommige problemen gaan verder dan de horizon.
Een onderzoek voorafgaand aan een advies is dan noodzaak.

Ook wanneer er een aantal verschillende partijen betrokken zijn, dan is het noodzaak alles vooraf goed in kaart te brengen, een strategie te ontwikkelen en iedereen op één lijn te krijgen.


In het verleden hebben diverse gemeentes reeds gebruik gemaakt van onze diensten om bepaalde problematiek van vogels in kaart te brengen en een lange termijn oplossing uit te werken voor de vaak ingewikkelde problemen.


Worsteld u met burgers, bewoners, poltiek en de voor en tegenstanders dan helpt het vaak wanneer u een transparant resultaat van een door ons gevoerd onderzoek op tafel kunt leggen en deze als basis gebruikt voor een oplossing waar iedereen zich in kan vinden.

Advies.

Aanvragen/adviseren vergunning t.b.v. vergunningplichtige zaken o.a.
(Flora & Faunawet) (wet op monumenten) (milieuwetten) signalisatie etc.

Leveren van hoogwaardige vogelwering systemen en producten aan professionals.

Aanbrengen / plaatsen van anti landing systemen, netten, pulsen systemen etc..

Reiniging en ontsmetting van besmeurde en besmette plaatsen.

Installeren van sound systems en andere elektronische en electro mechanische systemen.

Herstellen restaureren van bestaande systemen. (alle merken en soorten)

Discreet vangen van vrijwel alle soorten vogels uit o.a. magazijnen (kooien, schietnetten, mistnetten etc..)

Gegarandeerde oplossingen voor elk probleem met vogels


scare sound foto14 Scare sound display

Hiervoor maken wij gebruik van ons :


Departement ontwikkeling.

Productieteam.

Verkoop orgaan.

Installatie / plaatsing team.


IMG_5150
kusters bird control 19

BIB Genk

Lier nooit betaald


Anti Meeuwen netten / Netten onder luifels / afdaken / HET NET
(materiaal en opbouw)
/ Brandvertragende netten / Anti steenval netten vogelwering netten